ORGANITZACIÓ

JUNTA DIRECTIVA

President: Ramon Salinas Ros                  Vicepresident: Bernat Benito Aracil          Secretari: Sergi Figueruelo Padró             Tresorer: Pau Sandoval Domínguez 

Vocal: Liborio Martorana Diaz                    Vocal: Andreu Gonzalez Fortuny                 Vocal: Maria del Mar Guinart Rufino         Vocal: Xavier Pujol Campoy

PRESIDENCIA

presidencia@buc.cat

GERENCIA

gerencia@buc.cat

COMUNICACIO

comunicacio@buc.cat

COORDINACIO

coordinacio@buc.cat

DIRECCIÓ TÉCNICA

formacio@buc.cat

DIRECCIÓ DE L'ESCOLA

escola@buc.cat

SUBIR