IDENTITAT

MISSIÓ

VISIÓ

VALORS

MANIFEST BUC

Benvolguts socis i sòcies.

El BUC es suma al Manifest del món de l’Esport contra els assetjaments i abusos sexuals succeïts en l’àmbit de l’esport, i incorpora una guia i protocol contra la violècia sexual a l’esport que es regirà pel document de la Secretaria General de l’Esport: La violència sexual a l’esport.

Aquesta guia vol convertir-se en un eina de referència en la tasca de conscienciació, visibilització i elaboració de plans d’actuació que treballin envers la prevenció, la detecció i l’abordatge de la violència sexual en contexos esportius, identificant les diverses formes en què es manifesten les violències sexuals i proposar actuacions que les entitats esportives, actors clau en aquests casos, podem dur a terme tant per a prevenir i detectar casos de violència sexuals en l’esport, com per abordar.los.

En línia amb les recomanaqcions del Consell General de l’Esport, el BUC també procedirà a la creació d’un grup de suport (Punt Lila) que tindrà com a objectiu sensibilitzar jugadors i socis, prevenir les agressions sexuals i masclistes i actuar davant d’una agressió.

Els detalls del Manifest, Protocol i Grup de Suport els podreu veure en el document que adjuntem en aquesta pàgina.

Salutacions

Junta Directiva del BUC

SUBIR