JUNTA DIRECTIVA

President: Ramon Salinas Ros

Secretari: Sergi Figueruelo Padró

Vocal: Liborio Martorana Diaz

Vocal: Xavier Pujol Campoy

Vicepresident: Bernat Benito Aracil 

Tresorer: Pau Sandoval Dominguez 

Vocal: Andreu Gonzalez Fortuny 

Vocal: Maria del Mar Guinart Rufino

PRESIDENCIA

presidencia@buc.cat

GERENCIA

gerencia@buc.cat

COMUNICACIO

comunicacio@buc.cat

COORDINACIO

coordinacio@buc.cat

DIRECCIÓ TÉCNICA

formaico@buc.cat

DIRECCIÓ DE L'ESCOLA

escola@buc.cat

MANIFEST BUC

Benvolguts socis i sòcies.

El BUC es suma al Manifest del món de l’Esport contra els assetjaments i abusos sexuals succeïts en l’àmbit de l’esport, i incorpora una guia i protocol contra la violècia sexual a l’esport que es regirà pel document de la Secretaria General de l’Esport: La violència sexual a l’esport.

Aquesta guia vol convertir-se en un eina de referència en la tasca de conscienciació, visibilització i elaboració de plans d’actuació que treballin envers la prevenció, la detecció i l’abordatge de la violència sexual en contexos esportius, identificant les diverses formes en què es manifesten les violències sexuals i proposar actuacions que les entitats esportives, actors clau en aquests casos, podem dur a terme tant per a prevenir i detectar casos de violència sexuals en l’esport, com per abordar.los.

En línia amb les recomanaqcions del Consell General de l’Esport, el BUC també procedirà a la creació d’un grup de suport (Punt Lila) que tindrà com a objectiu sensibilitzar jugadors i socis, prevenir les agressions sexuals i masclistes i actuar davant d’una agressió.

Els detalls del Manifest, Protocol i Grup de Suport els podreu veure en el document que adjuntem en aquesta pàgina.

Salutacions

Junta Directiva del BUC

E-MAILS COMUNICACIÓ DEL CLUB

info@buc.cat

 • Tramitació altes Socis i llicències jugadors.
 • Inscripció Campus.
 • Atenció al Soci i Informació general del Club.

coordinacio@buc.cat

 • Coordinació general del club.
 • Comptabilitat i facturació i contacte per Club i Federacions.

escola@buc.cat

 • Coordinació Escola de Rugby.
 • Promocions i activitats escolars.

club@buc.cat

 • Coordinació d’Equips de Formació.
 • Promocions i Campus.

formacio@buc.cat

 • Direcció Tècnica Formació.

wrugby@buc.cat

 • Direcció Tècnica Wheelchair Rugby.

foixarda@buc.cat

 • Gestió general de Camp Municipal de Rugby la Foixarda.
SUBIR