Un gran èxit del torneig “Fins el Moll de l’ós”Un gran éxito en el torneo: “Fins al Moll de l’ós”

En aquesta, ja la Tercera edició del Torneig “Rugby Solidari fins al moll de l’os” s’han recaudat 1600 euros per a la Fundació Carreras, per tal de que els destini a la cerca d’una cura contra un dels mals amb el que ens ha tocat viure, i a d’altres conviure, lluitar i vencer.
Vull agraïr a la Ubae l’ajuda, suport i recolzament, any rere any al BUC en la seva tasca formativa i sobretot l’esforç que fa per que aquest torneig sigui possible, gràcies Gil.
Gràcies als mitjans que ens heu donat suport, veu i cobertura: Blog de Rugby, Radio Marca i Rac1, i molt especialment a aquells que ho heu fet possible: Sergi, Yolanda i Raül. I al Pau per currar-se un dossier que tantes portes ens ha obert!!

Gràcies als que ens heu ajudat a crear la imatge del torneig: La Llotja, Catartsis i Morfina Studio; Ángela, Sònia i la resta d’alumnes i profes (Judith i Adelina), Iñaki i Isa, gràcies!!
Gràcies a aquells que ens heu donat suport institucional i recolzament: Federació Catalana de Rugby, Consell de l’Esport Escolar de Barcelona i Ajuntament de Barcelona juntament amb l’Institut Barcelona Esport, Ignasi, Juanjo, Jaume, Joan, Josep, Maite, Xavier, … i tots els vostres equips, tant directius com executius i tècnics… gràcies per fer-nos el camí més planer!!
A aquelles empreses que han apostat per col·laborar amb nosaltres en uns temps com els que còrren… gràcies a Prades, Admagraf, Rugbier, MediaDynamicsSolutions, DAMM, Led Balance i Jordà.

Als clubs que han participat en la jornada: Gòtics, ARPN, CR SantCugat, CR Tarragona, Sales Vilanova, Carboners de Terrassa i Cote Vermeille. Gràcies per venir, participar i col·laborar fent que els vostres socis i jugadors acabessin transformant les expectatives en 1600 euros per la Fundació Carreras.

I per últim, gràcies a tots i totes els socis/es, entrenadors/res, jugadors/res, mares i pares, germans/es, fills/es, aficionats, simpatitzants i membres de Junta i del BUC en general que heu col·laborat amb el vostre esforç a fer d’aquesta jornada un exemple de qué és la solidaritat i de quin és l’exemple que podem donar al nostre entorn més immediat. Tots els que heu estat donant part del vostre temps i esforç per tirar endavant la jornada gràcies, per no deixar-me cap prefereixo no posar noms, sou molts!!!, si us plau doneu-vos per aludits, si Berta, tu també!
En resum GRÀCIES!!!

Hugo Fernández (President del BUC)

En ésta, ya la Tercera edición del Torneo “Rugby Solidai fins al moll de l’ós” se han recaudado 1.600 euros para la Fundación Carreras, para que los destine a la búsqueda de una cura contra uno de los males con el que nos ha tocado vivir, ya otras convivir, luchar y vencer.

Quiero agradecer a la Ubae la ayuda, soporte y apoyo, año tras año al BUC en su tarea formativa y sobre todo el esfuerzo que hace para que este torneo sea posible, gracias Gil.

Gracias a los medios que nos han apoyado, voz y cobertura: Blog de Rugby, Radio Marca y Rac1, y muy especialmente a aquellos que lo han hecho posible: Sergi, Yolanda y Raúl. Y a Pau para currarse un dossier que tantas puertas nos ha abierto!

Gracias a los que nos habéis ayudado a crear la imagen del torneo: La Lonja, Catartsis y Morfina Studio; Ángela, Sonia y el resto de alumnos y profesores (Judith y Adelina), Iñaki e Isa, gracias!

Gracias a aquellos que nos han dado apoyo institucional y apoyo: Federación Catalana de Rugby, Consejo del Deporte Escolar de Barcelona y Ayuntamiento de Barcelona junto con el Instituto Barcelona Deportes, Ignacio, Juanjo, Santiago, Juan, José, Maite, Xavier , … y todos sus equipos, tanto directivos como ejecutivos y técnicos … gracias por hacernos el camino más llano!

A aquellas empresas que han apostado por colaborar con nosotros en unos tiempos como los que corren … gracias a Prades, Admagraf, Rugbier, MediaDynamicsSolutions, DAMM, Led Balance y Jordán.

Los clubes que han participado en la jornada: Góticos, ARPN, CR SantCugat, CR Tarragona, Salas Vilanova, Carboneros de Terrassa y Cote Vermeille. Gracias por venir, participar y colaborar haciendo que sus socios y jugadores acabaran transformando las expectativas en 1600 euros por la Fundación Carreras.

Y por último, gracias a todos y todas los socios / as, entrenadores / as, jugadores / as, madres y padres, hermanos / as, hijos / as, aficionados, simpatizantes y miembros de Junta y del BUC en general que ha co- Elaborado con su esfuerzo a hacer de esta jornada un ejemplo de qué es la solidaridad y de cuál es el ejemplo que podemos dar a nuestro entorno más inmediato. Todos los que habéis estado dando parte de su tiempo y esfuerzo para llevar adelante la jornada gracias, por no dejarme ninguna prefiero no poner nombres, son muchos!, Por favor dense por aludidos, si Berta, tú también !

En resumen GRACIAS!

Hugo Fernández (President del BUC)

Partners

Contacte

info@buc.cat

646 63 22 90

Camí de la Foixarda, 20-26, 08038 Barcelona

Instagram  @buc1929 Twitter  @buc1929

Informació

Barcelona Unversitari Club - Rugby