Presentació oficial del nostre espònsor “Ascensors Jordà”Presentación oficial de nuestro espónsor “Ascensors Jordà”

Aquest dissabte, coincidint amb la gran jornada de rugby que es va viure a la Foixarda on, totes les categories del BUC van ser presents, es van fer les fotografies oficials dels diferents equips del BUC.

Fou un dia especial perquè ens van acompanyar el Pedro Piñero i Cristian Cano, gerent i director d’Ascensors Jordà, patrocinador oficial del cadet i del primer equip.

Van fer l’entrega oficial de l’equipació per a la temporada 2012-13 als capitans i van acompanyar-nos en un a jornada molt especial.

L’empresa Ascensors Jordà va ser fundada l’any 1953, com a continuació d’un petit taller de muntatge d’aparells elevadors. Des de llavors s’ha constituït com una de les empreses de més prestigi del sector, amb una gran varietat d’instal·lacions.

A l’actualitat compta amb una plantilla de 75 treballadors amb gran experiència, per a una cartera de manteniment de més de 2.300 aparells, i més de 100 instal·lacions noves a l’any.

L’empresa considera que la Qualitat, la Prevenció de riscos i la protecció del medi ambient, són factors essencials per a l’èxit, i una obligació per la responsabilitat i el risc que comporta el desenvolupament de la seva activitat.

Este sábado, coincidiendo con la gran jornada de rugby que se vivió en la Foixarda dónde, todas las categorías del BUC estuvieron presentes, se hicieron las fotografías oficiales de los diferentes equipos del BUC.

Fue un día especial porqué nos acompañaron Pedro Piñero y Cristian Cano, gerente y director de Ascensores Jordà, patrocinador oficial del cadete y del primer equipo.

Hicieron la entrega oficial de la equipación para la temporada 2012-13 los capitanes y nos acompañaron en un a jornada muy especial.

La empresa Ascensores Jordá fue fundada en 1953, como continuación de un pequeño taller de montaje de aparatos elevadores. Desde entonces se ha constituido como una de las empresas de más prestigio del sector, con una gran variedad de instalaciones.

En la actualidad cuenta con una plantilla de 75 trabajadores con gran experiencia, para una cartera de mantenimiento de más de 2.300 aparatos, y más de 100 instalaciones nuevas al año.

La empresa considera que la Calidad, la Prevención de riesgos y la protección del medio ambiente, son factores esenciales para el éxito, y una obligación por la responsabilidad y el riesgo que conlleva el desarrollo de su actividad.

Partners

Contacte

info@buc.cat

646 63 22 90

Camí de la Foixarda, 20-26, 08038 Barcelona

Instagram  @buc1929 Twitter  @buc1929

Informació

Barcelona Unversitari Club - Rugby