Junta electoral

Benvolguts socis,  El dilluns 23 de maig a les instal·lacions del camp de rugby de la Foixarda a les 20 hores, es va realitzar el sorteig per a la constitució de la Junta Electoral, que queda constituida de la següent manera:   
1r titular: Carlos Escardó Domenech  
2n titular: Joan Pauls Sanchez  
3r titular: Marc Coma Sagales  
1r suplent: Pedro Alonso Sanguino  
2n suplent: Jemal Shamanuari  
3r suplent: Tutor legal de Adrià Blasi García  

Amb relacio a els estatuts vigents les funcions de la Junta Electoral es la seguent:  - Correspon a la Junta Electoral conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, l'admissió i el resfús de les candidatures i proclamar-les. Decidir incident i en general conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats, i publicar i comunicar els resultats. 

Partners

Contacte

info@buc.cat

646 63 22 90

Camí de la Foixarda, 20-26, 08038 Barcelona

Instagram  @buc1929 Twitter  @buc1929

Informació

Barcelona Unversitari Club - Rugby