CONVOCATORIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÈRIA DEL BUC

Dilluns 24 de novembre del 2008

A les 19.30 hores 1ª Convocatòria
A les 20.00 hores 2ª Convocatòria

Lloc: Camp de rugbi de la Foixarda
Barcelona

ORDRE DEL DIA

1.- Presentació i aprovació del pressupost de la temporada 2008-2009
2.- Precs i preguntes.

Barcelona, 6 de novembre del 2008

El Secretari

Partners

Contacte

info@buc.cat

646 63 22 90

Camí de la Foixarda, 20-26, 08038 Barcelona

Instagram  @buc1929 Twitter  @buc1929

Informació

Barcelona Unversitari Club - Rugby