Assemblea Extraordinària


Estimats socis i sòcies,

Donada la importància de la propera Assemblea Extraordinària, es trasllada la mateixa a les instal·lacions del INEF i al dissabte dia 7 de maig.

Per tant queda convocada l’Assemblea Extraordinària per el proper Dissabte dia 7 de Maig a les 10.00 hores en primera convocatòria i 10.30 en segona, en l’Aula Magna 2 de l´Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya.
Ordre del dia

1 Ratificació dels nous membres del Consell Directiu del Club.
2 Econòmic Tancament econòmic pendent període 200-2010 i Pressupost any 2010-2011.
3 Aprovació dels nous estatuts adequats a la nova llei del Esport.
4 Precs i Preguntes.
Poden participar en la Assemblea tots els socis del BUC, majors d’edat i que no tinguin suspesa la seva condició de soci, en persona o delegant el vot en un escrit amb les seves dades i les dades del soci a qui delega el vot i presentar a la taula de la Assemblea, abans del inici de la mateixa.

Adjuntem una copia dels Estatuts que es posaran a votació que son els que ens ha donat la Generalitat i que son els que s’adeqüen a la nova llei del Esport. Igualment poden enviar qui els soliciti mitjançant per correu electrònic a l’adreça del Club, socis@buc.cat.

Si algun soci o sòcia vol veure la relació de socis es pot demanar per escrit a la mateixa adreça electrònica.

Atentament

Secretaria BUC
Telf. 93 2080936
Fax 93 4589134

Partners

Contacte

info@buc.cat

646 63 22 90

Camí de la Foixarda, 20-26, 08038 Barcelona

Instagram  @buc1929 Twitter  @buc1929

Informació

Barcelona Unversitari Club - Rugby