Asamblea general BUC 2008

CONVOCATORIA DE LES ELECCIONS A JUNTA DIRECTIVA I ASSEMBLEA GENERAL ORRDINARIA DEL BARCELONA UNIVERSITARI CLUB

Divendres 27 de Juny del 2008

A les 19.30 hores 1ª Convocatòria
A les 20.00 hores 2ª Convocatòria

Lloc: Local del BUC
Av. Mistral, 15
Barcelona

ORDRE DEL DIA

1.- Informe del President
2.- Tancament econòmic 2007-2008
3.- Eleccions a Junta Directiva:
Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la Junta Electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la Junta Directiva.
4.- Proclamació de Junta Directiva
5.- Proposta de pressupost per a la temporada 2008-2009
6.- Precs i preguntes.

Barcelona, 24 de Juny del 2008

Pau Sanchez

Partners

Contacte

info@buc.cat

646 63 22 90

Camí de la Foixarda, 20-26, 08038 Barcelona

Instagram  @buc1929 Twitter  @buc1929

Informació

Barcelona Unversitari Club - Rugby